To, czego boimy się najbardziej, jest z reguły tym, co właśnie powinniśmy zrobić.

Ralph Waldo Emerson

Mediacje

Czym są mediacje?

Mediacje to pozasądowe rozwiązywanie sporu. Jest to rozmowa, w której bezstronny i neutralny mediator pomaga osiągnąć akceptowane przez obie strony porozumienie.

Cel mediacji to dążenie do uzyskania porozumienia w zakresie sprawy, z którą strony zgłosiły się do mediatora.

Wyróżniamy dwie formy mediacji: mediacje sądowe (do których kieruje sąd) oraz mediacje umowne (prowadzone na zlecenie stron).

Główne zasady mediacji to:

  • Dobrowolność – obie strony sporu uczestniczą dobrowolnie w procesie, mediator nie przymusza do rozpoczęcia mediacji ani do zawarcia porozumienia. Postępowanie mediacyjny zakłada, że każda z osób może w każdej chwili wycofać się.
  • Bezstronność – w ramach dobrowolnych negocjacji mediator nie opowiada się za żadną ze stron sporu i stara się, aby nierównowaga między stronami nie wpływała na ostateczny rezultat mediacji. Jeśli mediator nie jest w stanie prowadzić mediacji w sposób bezstronny, jest zobowiązany do wycofania się z postępowania. Mediator nie ocenia, nie okazuje uprzedzeń, nie nawiązuje relacji, które mogłyby wpłynąć na bezstronność.
  • Neutralność – mediator nie narzuca rozwiązań, pomaga je wypracować stronom.
  • Poufność – mediacja i jej przebieg jest objęty tajemnicą.

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą, posiadającą kompetencje w zakresie prowadzenia mediacji, do której zwrócono się, aby przeprowadziła postępowanie w sposób bezstronny, rzetelny i kompetentny. Kontaktuje się ze stronami, uzgadnia termin spotkania oraz zapewnia bezpieczne i komfortowe miejsce. Przed rozpoczęciem mediacji informuje, czym jest mediacja, jaki jest jej cel oraz rola mediatora. Zadanie mediatora to również dbanie o szacunek osób biorących udział w mediacjach względem siebie oraz zapewnienie poprawności przeprowadzenia procedury mediacji.  Usługi mediacyjne to również spisanie ugody i upewnienie się, że strony jednakowo rozumieją porozumienie.

Mediator nie gwarantuje ani nie obiecuje określonych wyników postepowania mediacyjnego.

Mediacje Jaworzno, Imielin, Mysłowice

W naszym centrum mediacyjnym w Jaworznie, Imielinie i Mysłowicach prowadzimy mediacje rodzinne i cywilne. Koszty mediacji zależą od liczby spotkań. Są prowadzone do momentu satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu lub do momentu wycofania się jednej lub obu ze stron z mediacji. Płatność za spotkanie jest uiszczana przed rozpoczęciem każdego spotkania. Jedno spotkanie trwa maksymalnie 90 minut.

Przykładowe korzyści z mediacji

  • Szybkie rozwiązanie konfliktu i polubowne rozwiązanie sporu;
  • Zredukowanie kosztów sądowych;
  • Zachowanie dobrych relacji, zrozumienie potrzeb własnych, ale i drugiej strony oraz obniżenie negatywnych emocji;
  • Znalezienie rozwiązania sporu, który będzie satysfakcjonujący dla obu stron, w atmosferze bezpieczeństwa i spokoju;
  • Oszczędność czasu.

Umów mediacje lub skontaktuj się z nami >>

Zespół Manufaktury Zmiany

Prowadzimy na Śląsku profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, terapię par, małżeństw oraz rodzin. Jaworzno, Imielin, Mysłowice – to miasta, w których mamy swoje oddziały. Dzięki umiejscowieniu naszych gabinetów, docieramy do pacjentów z miasta Katowice i okolic. Z naszych usług psychologicznych i psychoterapeutycznych korzystają mieszkańcy takich miast jak Sosnowiec, Chrzanów, Lędziny czy Chełm Śląski. Mamy również pacjentów z okolic miast Libiąż, Chełmek czy Bieruń.

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Manufaktura Zmiany

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

tel. +48 608 677 008

kontakt@manufakturazmiany.pl

Regulamin świadczenia usług

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 oraz ul. Farna 6

Mysłowice, ul. Wojska Polskiego 3/1 (parter)

Imielin, ul. Hallera 39 (parter)

Polityka prywatności

Copyright © 2021 Manufaktura Zmiany | Wszelkie prawa zastrzeżone.