To, czego boimy się najbardziej, jest z reguły tym, co właśnie powinniśmy zrobić.

Ralph Waldo Emerson

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych TUS Śląsk, Jaworzno

Trwają zapisy na trening umiejętności społecznych (TUS) dla osób powyżej 18 roku życia. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona! Grupa ruszy po zebraniu się wymagającej liczby osób (minimum 8 osób) – nie wcześniej niż w styczniu 2024 roku. 

Co to jest TRENING TUS?

Trening TUS (Trening Umiejętności Społecznych) to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności w funkcjonowaniu społecznym. Praca zorientowana jest na uczenie się umiejętności społecznych, a celem jest poprawa funkcjonowania społecznego. Praca między innymi koncentruje się wokół zdobywania umiejętności skutecznego komunikowania się, asertywności, rozpoznawania własnych emocji czy potrzeb.

CZAS TRWANIA:  3 miesiące (12 spotkań). Grupa ruszy w momencie zebrania się wymaganej minimalnej liczby uczestników – minimum 8 osób. 

MIEJSCE: Jaworzno  

INWESTYCJA: 2 100 zł za całość 

Warunkiem przystąpienia do grupy jest udział oraz przejście kwalifikacji. Jest to jedno lub dwa spotkania z prowadzącymi. Koszt jednego spotkania to 170 zł.   

Warunkiem uruchomienia grupy, jest zebranie się minimum 8 uczestników. Maksymalna liczba osób w grupie to 12 osób.

Trening umiejętności społecznych TUS – dla kogo?

Jeżeli czujesz, że w niektórych sytuacjach społecznych nie radzisz sobie tak, jak potrzebowałbyś/-abyś. Jeżeli zachowania innych wydają się niezrozumiałe i skomplikowane. Jeśli wycofanie społeczne lub unikanie to określenia, które czujesz, że są Ci bliskie. Jeśli rozwiązywanie konfliktów jest dla Ciebie problematyczne, masz trudności z wyrażaniem swojego zadania, myśli i emocji, z asertywnością, odmawianiem i stawianiem granic, to trening umiejętności społecznych w Jaworznie może być bardzo pomocny. Tych zachowań i umiejętności, wbrew pozorom, można się nauczyć.

Trening umiejętności społecznych TUS w Jaworznie

 

Kompetencje społeczne – co to jest?

Jesteśmy istotami społecznymi – kompetencje społeczne (umiejętności interpersonalne) są niezbędne to prawidłowego funkcjonowania grupie – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Przykłady kompetencji społecznych: umiejętności komunikacyjne, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, asertywność, umiejętność pracy w zespole, autoprezentacja, umiejętność motywowania czy zarządzania stresem.

W czym pomaga trening umiejętności społecznych?

Trening umiejętności społecznych tus pomaga w budowaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych. Wiele osób zastanawia się, w czym konkretnie może pomóc. Poniżej opisujemy obszary, na których będziemy się skupiać podczas treningu:

  • Inicjowanie kontaktów społecznych – zadawanie pytań, podtrzymywanie rozmowy, kontakt wzrokowy, asertywne wychodzenie z interakcji społecznych;

  • Trening TUS rozwija umiejętność słuchania – uczestnicy uczą się, czym jest i dlaczego jest ważne aktywne słuchanie, trenują okazywanie empatii i rozumienie zachowań innych osób;

  • Rozróżnianie uczuć – swoich i innych (w interakcjach społecznych często towarzyszą nam różne emocje – odpowiednie reakcje emocjonalne ułatwiają nam tworzenie satysfakcjonujących relacji.

  • Asertywne odmawianie 

  • Trening TUS buduje również umiejętność rozwiązywania konfliktów. Bardzo często nie mówimy, co myślimy i czujemy, w obawie przed reakcją drugiej strony. Wiele osób obawia się kłótni, różnicy zdań. Rozwiązywanie problemów to jedna z umiejętności społecznych, której można się nauczyć w podczas treningu umiejętności społecznych.

  • Przyjmowanie krytyki i wyrażanie krytyki to kolejny bardzo ważny element, wokół którego koncentruje się trening umiejętności społecznych. encje społeczne pomagają w nawiązywaniu relacji, sprzyjają bardziej efektywnej współpracy z innymi ludźmi w grupie oraz umożliwiają szybszą adaptację do nowego środowiska.

Trening umiejętności społecznych – czas trwania

Trening umiejętności społecznych to zajęcia grupowe dorosłych, podczas których uczestnicy zdobywają zarówno wiedzę, jak i praktyczne umiejętności społeczne. Zajęcia tus odbywają się raz w tygodniu przez okres trzech miesięcy. Czas trwania jednych zajęć to 2 godziny (łącznie z przerwą).

Trening tus – struktura zajęć

Zajęcia tus składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zdecydowana większość czasu jest poświęcona części praktycznej, po której następuje omówienie i przekazywanie informacji zwrotnych. Wszystko odbywa się w bezpiecznej atmosferze, przy wsparciu trenerów tus.

Uczestnicy treningu umiejętności relacji społecznych wykonują różnego rodzaju ćwiczenia. Trener tus może zaproponować na przykład gry planszowe czy odgrywanie scenek. Odbywają się się ćwiczenia z głośności głosu, odgrywanie ról, ćwiczenia z przyjmowania krytyki, udzielania informacji zwrotnej, asertywnego odmawiania, wyrażania swoich potrzeb.

Zajęcia tus to również ćwiczenia inicjowania rozmowy i zadawania pytań. Specjalista prowadzący na każdym etapie towarzyszy uczestnikom i pomaga w sytuacjach, które mogą wymagać wsparcia czy pokierowania. Wszystkie nowe zachowania są ćwiczone wielokrotnie.

Umiejętności społeczne – rola grupy

Trening umiejętności społecznych tus to również okazja do zawierania nowych znajomości. Grupa przekazuje każdemu uczestnikowi informacje zwrotne, co pozwala zobaczyć siebie bardziej adekwatnie w relacjach interpersonalnych.

Obserwacja innych umożliwia szybszą naukę nowych umiejętności. Pacjent może na bieżąco ćwiczyć okazywanie empatii i sprawdzać, na ile jest to skuteczne i dobre w danej sytuacji. To coś, czego pacjent nie otrzyma w psychoterapii indywidualnej.

Trening umiejętności społecznych tus daje również możliwość obserwowania siebie, również w sytuacjach trudnych. Możemy zauważyć nasze mocne i słabe strony. Grupa daje możliwość ćwiczenia „na żywo” nowych umiejętności społecznych.

PROWADZĄCE:

mgr Martyna Szota – psycholog, pedagog oraz psychoterapeutka w trakcie szkolenia organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoje doświadczenie zdobywała w wielu ośrodkach, między innymi w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Zabrzu, w Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.

Obecnie pracuje na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, gdzie zajmuję się psychoterapią grupową pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i afektywnymi oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ Vera-Med w Katowicach. Przyjmuję również w Stowarzyszeniu MOST oraz w Forum „Razem” w Zabrzu, gdzie oferuję wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz opiekunów i asystentów osób z niepełnosprawnościami.

mgr Marta Małocha – psycholog, doradca zawodowy, certyfikowany trener umiejętności społecznych, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.

Na co dzień pracuje jako psycholog Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Oświęcimiu. Dodatkowo udziela wsparcia psychologicznego i motywacyjnego osobom uczestniczącym w projekcie aktywizacji zawodowej, u których problem zawodowy wynika z podłoża natury emocjonalnej i psychicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Pracowała również z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami jako psycholog w Szkole Podstawowej w Brzezince i z Podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej i Schroniska dla Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicac

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Manufaktura Zmiany

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

tel. +48 608 677 008

kontakt@manufakturazmiany.pl

Regulamin świadczenia usług

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 

Mysłowice, ul. Wyspiańskiego 19 (przychodnia „Czwórka”)

Imielin, ul. Niemcewicza 5b

Polityka prywatności

Copyright © 2021 Manufaktura Zmiany | Wszelkie prawa zastrzeżone.