To, czego boimy się najbardziej, jest z reguły tym, co właśnie powinniśmy zrobić.

Ralph Waldo Emerson

Psychoterapia dzieci i młodzieży

W przypadku młodszych dzieci to najczęściej rodzic/ opiekun jest pierwszą osobą, która zauważa niepokojące zachowania, objawy u dziecka. Czasami zdarzają się sytuacje, że dzieci, nastolatki same proszą rodziców o znalezienie wsparcia psychologicznego. Często też rodzice/ opiekunowie mogą być kierowani przez szkołę, różnego rodzaju placówki, pediatrów, czy bliskie osoby do skonsultowania tematu dziecka ze specjalistą.

Psychoterapia dzieci i młodzieży to metoda leczenia i wsparcia w sytuacji, gdy trudnością stają się:

  • emocje dziecka (wybuchy złości, wybuchowość, drażliwość, płaczliwość, obniżony nastrój lub inne problemy emocjonalne),
  • problemy rówieśnicze (trudności z nawiązywaniem relacji, fobia szkolna, izolacja od rówieśników),
  • problemy z zachowaniem (zaburzenia opozycyjno-buntownicze, problemy z nauką),
  • motywacja (wycofywanie się z różnych aktywności),
  • radzenie sobie z utratą (przewlekła choroba, śmierć),
  • problemy ze snem (bezsenność, nadmierna senność, częste wybudzanie),
  • problemy poznawcze  (koncentracja uwagi, pamięć),
  • samookaleczenia, myśli samobójcze, zażywanie szkodliwych substancji,
  • zaburzenia związane z jedzeniem (anoreksja, bulimia, ortoreksja, kompulsywne objadanie się),
  • złe, niewyjaśnione samopoczucie fizyczne (bóle głowy, problemy gastryczne, przybieranie na wadze pomimo diety, szybka utrata wagi  – jeżeli  nie stwierdzono podłoża fizjologicznego),

Czasami też zachowanie dziecka bardzo zmienia się na przestrzeni krótkiego czasu.  Cokolwiek wywołuje niepokój, dobrze jest skonsultować temat u psychologa dziecięcego lub psychoterapeuty.

Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia dla młodzieży polega głównie na rozmowie. Czasami uzupełnieniem rozmowy stają się różnego rodzaju ćwiczenia, karty pracy, kwestionariusze, zadania domowe. Metody pracy dobierane są indywidualnie – w zależności od wieku dziecka, trudności, momentu terapii.

Terapia psychologiczna dla młodzieży jest poprzedzona około 2 – 3 spotkaniami konsultacyjnymi. Na pierwsze są zapraszani rodzice/opiekunowie z nastolatkiem. Kolejne spotkania odbywają się już z samym nastolatkiem. Konsultacje kończy ponowne, wspólne spotkanie z dzieckiem i rodzicami, podczas którego omawiane są wnioski z konsultacji, proponowana jest metoda pracy oraz omawiany jest tzw. kontrakt terapeutyczny – zasady terapii.

Celem terapii jest przekazanie pacjentowi wiedzy na temat przyczyn jego trudności, zaburzeń oraz na udzielaniu wsparcia emocjonalnego. Terapia dla nastolatków nie polega na dawaniu rad, ani gotowych rozwiązań. Jest to wspólne poszukiwanie innego spojrzenia na ważne kwestie.  Psychoterapia młodzieży to też analiza wchodzenia nastolatka w relacje z ludźmi, po to by zmieniać je na bardziej sprzyjające i rozwojowe.

Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dla dzieci ma najczęściej formę zabawy. Korzystamy z różnych narzędzi psychologicznych, które pozwalają badać i rozwijać sferę emocjonalną u dziecka, kształtować umiejętności społeczne, ćwiczyć koncentrację uwagi, pamięć, czy pomagać w trudnościach, które przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu.

W zależności od trudności dziecka, psychoterapeuta dla dzieci włącza do procesu terapii karty pracy, karty emocji, gry terapeutyczne, psychoedukacyjne, klocki, zabawy, pacynki itp. Terapia psychologiczna dla dzieci to też wykorzystywanie metod arteterapii (wyrażanie emocji poprzez sztukę) i bajkoterapii (wykorzystanie bajek terapeutycznych, rozwojowych czy psychoedukacyjnych).

Na pierwsze spotkania zapraszamy samych rodziców. Po kilku spotkaniach ustalamy, czy konieczna jest psychoterapia dziecięca, czy wystarczy praca z samymi rodzicami podczas tzw. „konsultacji wychowawczych” lub praca z całą rodziną w psychoterapii rodzin.

Psychoterapia dzieci i młodzieży - inne ważne informacje

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda obu rodziców/ opiekunów dziecka. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Jedno spotkanie trwa 50 minut.

Ważny jest regularny udział w spotkaniach z terapeutą — w pracy terapeutycznej najistotniejszym czynnikiem leczącym jest systematyczny kontakt, który umożliwia omawianie wszystkich ważnych kwestii.

W procesie psychoterapii dzieci i młodzieży niezwykle ważna jest postawa rodziców. Istotne jest udzielenie dziecku wsparcia poprzez: pozytywne odnoszenie się do spotkań z terapeutą, realizowanie wskazań i sugestii terapeuty, okazywanie przychylności wtedy, gdy dziecko samodzielnie realizuje zalecony program terapeutyczny oraz uczestniczenie w konsultacjach dla rodziców, gdy zleci je terapeuta.

Psychoterapia młodzieży jest objęta całkowitą tajemnicą (zarówno treść jak i fakt jej odbywania).

Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z psychoterapii mając zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Manufaktura Zmiany

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

tel. +48 608 677 008

kontakt@manufakturazmiany.pl

Regulamin świadczenia usług

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 oraz ul. Farna 6

Mysłowice, ul. Wojska Polskiego 3/1 (parter)

Imielin, ul. Hallera 39 (parter)

Polityka prywatności

Copyright © 2021 Manufaktura Zmiany | Wszelkie prawa zastrzeżone.