To, czego boimy się najbardziej, jest z reguły tym, co właśnie powinniśmy zrobić.

Ralph Waldo Emerson

Usługi

W zależności od Państwa potrzeb, metody pracy dobierane są indywidualnie.

Po wstępnych konsultacjach (zazwyczaj są to trzy spotkania konsultacyjne, ale ich liczba może się zmienić w zależności od trudności, z którą zgłasza się klient) psychoterapeuta, psycholog sugeruje odpowiednią metodę pracy.

Czasami borykamy się z jakimś problemem, trudnością i nie wiemy, z jakiej formy pomocy skorzystać. Konsultacja z psychologiem ma na celu zdefiniowanie problemu i ustalenie formy pomocy najbardziej odpowiedniej do zgłaszanego tematu. Celem konsultacji może być też wygenerowanie rozwiązań do danej sytuacji, w której znalazł się klient, oraz wybór najbardziej odpowiedniego.

Konsultacje to zazwyczaj trzy spotkania, odbywane w odstępach tygodniowych. Niekiedy ich wynikiem jest rozpoczęcie terapii indywidualnej, par lub rodzin. W zależności od zgłaszanego problemu, czasami sama rozmowa o trudnościach i przyglądanie się swoim emocjom sprawia, że spotkania konsultacyjne stają się wystarczającą formą pomocy.

W czasie spotkań psycholog nie oferuje gotowych rozwiązań, ale wspomaga i ukierunkowuje procesy decyzyjne klienta.

Konsultacja psychologiczna jest objęta całkowitą tajemnicą (zarówno jej treść jak i fakt odbywania).

Za pomocą aplikacji Skype mogą Państwo odbyć np. konsultację psychologiczną, konsultację wychowawczą, doradztwo zawodowe oraz interwencję kryzysową.  Ta forma pomocy może pomóc w niektórych problemach, czasami jednak może być wskazana tradycyjna forma terapii w gabinecie. W takiej sytuacji poinformujemy o możliwych opcjach i damy wskazówki do dalszego postępowania.

Z usług online mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

Jak umówić się na konsultacje on-line?

  1. Wyślij zgłoszenie chęci udziału w konsultacji na adres kontakt@manufakturazmiany.pl z krótkim opisem problemu wraz z propozycją terminów i godzin konsultacji.
  2. Otrzymasz maila zwrotnego z informacją o numerze konta do wykonania przelewu wraz z terminem i godziną konsultacji.
  3. Wpłać na podany numer konta opłatę za konsultację w wysokości 120 zł (opłata za 50 minut konsultacji za pomocą komunikatora Skype).
  4. W ciągu 24 godzin od otrzymania opłaty otrzymasz maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia płatności oraz informacjami niezbędnymi do połączenia się z psychologiem.
  5. Znajdź spokojne miejsce, gdzie będziesz mógł swobodnie rozmawiać i gdzie będziesz mieć pewność, że nikt Ci nie przeszkodzi.

W wyznaczonym dniu i określonej godzinie zaloguj się w aplikacji Skype i połącz się z psychologiem zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi w wiadomości email.

Psychoterapia indywidualna to spotkanie dwóch osób – psychoterapeuty i pacjenta. Relacja ta bazuje na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Terapeuta nie ocenia, stwarza bezpieczną atmosferę dając wsparcie i zrozumienie.

Cele terapii mogą być bardzo różne. Skupiamy się najczęściej na tym, co najbardziej dręczy klienta, utrudnia funkcjonowanie i osiąganie celów życiowych, co chciałby zmienić lub zaakceptować. Często jest to poprawa stanu psychicznego, zmiana zachowania lub myślenia. Wspieramy pacjenta w określeniu tych celów.

Warunkiem rozpoczęcia terapii jest motywacja do pracy i zmiany. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.

Psychoterapia jest objęta całkowitą tajemnicą (zarówno treść jak i fakt jej odbywania).

Podczas psychoterapii pary pracujemy nad związkiem i relacjami.  Pomagamy przyjrzeć się trudnością, które pojawiają się w codziennym życiu i które utrudniają wzajemne funkcjonowanie.

W naszej pracy dbamy o to, aby każdy z partnerów miał możliwość zaprezentowania swojego spojrzenia na daną sytuację, wyrażenia swojego zdania i potrzeb.

Staramy się pomóc w określeniu wspólnego celu terapii.  Najczęściej jest to:

  • pomoc w budowaniu większej bliskości i bycia razem,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
  • poprawa wzajemnej komunikacji, w tym praca nad wyrażaniem uczuć,
  • określenie wzajemnych oczekiwań i potrzeb partnerów, zasad funkcjonowania związku oraz pełnienia ról,
  • pomoc w spojrzeniu na siebie z perspektywy drugiej strony, w zrozumieniu uczuć i potrzeb partnera.

Warunkiem  rozpoczęcia terapii par jest dobrowolna zgoda obu stron oraz chęć pracy nad związkiem. Spotkania odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie.

Psychoterapia jest objęta całkowitą tajemnicą (zarówno treść jak i fakt jej odbywania).

Dla rodzin, które borykają się z zaburzeniami zachowania u jednego lub kilku członków rodziny – na przykład z problemami w szkole, wybuchami agresji, buntem, wycofaniem, depresyjnością, częstymi konfliktami lub trudnymi relacjami w rodzinie.

Podczas terapii przyglądamy się, w jaki sposób problemy wpływają na każdego członka rodziny oraz sprawdzamy, czy określone zaburzenia i konflikty mają swoje źródło w relacji rodzinnej. Dodatkowym atutem terapii rodzin jest wsparcie rodziny, które odgrywa znaczącą rolę w procesie leczenia. Wierzymy, że oddziaływanie na całą rodzinę może mieć ogromne znaczenie w rozwiązywaniu problemów i trudności.

Warunkiem rozpoczęcia terapii jest motywacja wszystkich jej członków do pracy i zmiany. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Spotkania odbywają się zazwyczaj jeden lub dwa razy w miesiącu.

Skład osobowy terapii rodziny jest dobierany indywidualnie, mając na uwadze przede wszystkim dobro klienta.

Psychoterapia jest objęta całkowitą tajemnicą (zarówno treść jak i fakt jej odbywania).

W naszym życiu często doświadczamy wielu trudnych doświadczeń czy zdarzeń życiowych, które czasowo mogą zachwiać nasze funkcjonowanie.

Reakcja na takie wydarzenia jest bardzo indywidualna. U niektórych pojawiają się uczucia niepokoju, smutku, złości, apatii czy napięcia. Czasami osoba w kryzysie ma trudności w podejmowaniu decyzji lub pogarsza się jej samopoczucie fizyczne – występują bóle głowy, problemy gastryczne czy bezsenność.

Interwencja kryzysowa polega na udzieleniu wsparcia psychologicznego, które jest niezbędne do radzenia sobie z reakcją kryzysową. Psycholog podejmuje odpowiednie działania, które pozwalają odzyskać kontrolę nad własnym życiem i powrócić do stanu równowagi.

Jest to pomoc krótkoterminowa, ograniczona najczęściej do kilku bądź kilkunastu spotkań na przestrzeni krótkiego czasu (4 – 6 tygodni).

Spotkania są objęte całkowitą tajemnicą (zarówno treść jak i fakt ich odbywania).

Dla osób poszukujących swojego miejsca w świecie zawodowym, pragnących zmienić swoją pracę, przedefiniować cele związane z karierą. Podczas spotkań z psychologiem skupiamy się na odkryciu mocnych i słabych stron klienta oraz preferencji zawodowych, aby wybrać ścieżkę rozwoju najbardziej odpowiednią dla danej osoby. W zależności od potrzeb klienta, ekspert z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi udziela indywidualnego doradztwa w zakresie rynku pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, opracowania CV i listu motywacyjnego. Pomoże również zaplanować ścieżkę kariery.

Spotkania są objęte całkowitą tajemnicą (zarówno treść jak i fakt ich odbywania).

Nowość! „Znajdź swoją ścieżkę zawodową” to kompleksowy pakiet psychologiczno – zawodowy dla osób pragnących przedefiniować dotychczasowe cele zawodowe oraz osób dopiero rozpoczynających swoją karierę zawodową. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą>>

Forma pomocy skierowana głównie do osób pracujących w bardzo stresujących zawodach, w wymagającym i trudnym otoczeniu, w tym dla pracowników korporacji. Połączenie technik relaksacyjnych z pomocą psychoterapeutyczną pozwala opanować stres i przyglądać się trudnością pojawiającym się w pracy, poszukiwać ich źródła oraz sposobów na poradzenie sobie z nimi.

Spotkania są objęte całkowitą tajemnicą (zarówno treść jak i fakt ich odbywania).

Warsztaty są skierowane dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, poprawą życia prywatnego i zawodowego, nabyciem lub poprawą umiejętności, zdobyciem wiedzy psychologicznej oraz pogłębieniem samoświadomości.

Organizujemy warsztaty otwarte oraz na indywidualne zamówienie.

W przypadku indywidualnego zamówienia termin, czas trwania warsztatów i liczebność grupy jest ustalana bezpośrednio z klientem. W przypadku niektórych warsztatów jest też możliwość przeprowadzenia programu dla jednego uczestnika lub dla jednej pary.

Warsztaty otwarte są przeprowadzane w grupach maksymalnie 10 osobowych. Poniżej znajdą Państwo informację o terminach i miejscach odbywania się poszczególnych warsztatów.

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Manufaktura Zmiany

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

tel. +48 608 677 008

kontakt@manufakturazmiany.pl

Regulamin świadczenia usług

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 

Mysłowice, ul. Wyspiańskiego 19 (przychodnia „Czwórka”)

Imielin, ul. Niemcewicza 5b

Polityka prywatności

Copyright © 2021 Manufaktura Zmiany | Wszelkie prawa zastrzeżone.