To, czego boimy się najbardziej, jest z reguły tym, co właśnie powinniśmy zrobić.

Ralph Waldo Emerson

Diagnoza psychologiczna

Co to jest diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna to opis psychicznego funkcjonowania pacjenta. Na diagnozę psychologiczną może zgłosić się każdy, kto pragnie lepiej zrozumieć i poznać siebie w danym obszarze funkcjonowania.

Są różne rodzaje diagnozy psychologicznej:

 1. Diagnoza osobowościowa
 • W celu stworzenia opisu charakterystyki profilu osobowościowego, co może być przydatne w decyzjach życiowych jak wybór kierunku studiów, zawodu, miejsca pracy. Trafna diagnoza pozawala również wskazać mocne i słabe strony, scharakteryzować funkcjonowanie osoby w sferze emocjonalnej, relacji międzyludzkich i motywacyjnej.
 • W celu stwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń osobowości.
 1. Diagnoza neuropsychologiczna – badanie funkcji poznawczych – funkcji pamięci, badanie koncentracji uwagi, poziomu intelektu, psychologiczna diagnoza funkcji wykonawczych (elastyczność procesów myślowych, kreatywność).
 2. Diagnostyka zawodowa – badanie predyspozycji do wykonywania zawodu oraz miejsca pracy zgodnego z osobowością, temperamentem oraz motywacją badanego.
 3. Diagnostyka uzależnień.
 4. Diagnostyka zaburzeń lękowych, nastroju, zaburzeń dwubiegunowych.

Są to przykładowe rodzaje diagnoz psychologicznych. Czasami zdarzają się sytuacje niestandardowe, kiedy pacjent jest kierowany przez innego lekarza lub instytucję, aby stwierdzić bądź wykluczyć pewne zjawiska. Na pierwszej wizycie omawiamy potrzeby pacjenta w tym zakresie.

Jak wygląda proces diagnozy psychologicznej?

Diagnoza psychologiczna to proces, podczas którego wykorzystujemy narzędzia takie jak wywiad, obserwację oraz testy psychologiczne. Jest to zazwyczaj od czterech do pięciu spotkań z psychologiem. Długość procesu jest ustalana indywidualnie, w zależności od celu diagnozy psychologicznej.

Pierwsze spotkanie to konsultacja z psychologiem, podczas którego specjalista dowiaduje się, jakie są potrzeby pacjenta oraz najczęściej rozpoczyna przeprowadzanie szczegółowego wywiadu klinicznego. Po pierwszej wizycie psycholog jest w stanie stwierdzić, w jakim zakresie może wesprzeć osobę badaną.

Na kolejnym spotkaniu przeprowadzane są zazwyczaj testy psychologiczne, które są dobierane indywidualnie przez psychologa w zależności od rodzaju diagnozy, celu i potrzeb pacjenta. Cały proces przebiega bardzo indywidualnie. Czasami na drugim spotkaniu jest kontynuowany wywiad, ale może on się jeszcze powtórzyć po przeprowadzeniu testów psychologicznych. Po kilku konsultacjach psycholog przygotowuje opinię psychologiczną. Na ostatnim spotkaniu następuje omówienie wyników.

Na wizytę diagnostyczną należy przyjść wypoczętym i wyspanym. Nie można być pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

 

Opinia psychologiczna

Opinia psychologiczna osoby dorosłej to dokument, który wydaje psycholog. Diagnoza zawiera najczęściej:

 • opis stanu pacjenta i psychologicznych mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie,
 • ocenę zasobów i trudności danej osoby,
 • próbę odpowiedzi na pytanie, czy wymagane jest dalsze leczenie,
 • prognozy na przyszłość.

Na diagnozę psychologiczną zapraszamy osoby pełnoletnie. W przypadku pacjentów niepełnoletnich, psycholog dzieci określa każdorazowo możliwość wykonania diagnozy w naszym gabinecie psychologicznym w mieście Jaworzno, Mysłowice i Imielin.

Umów wizytę lub skontaktuj się z nami >>

Zespół Manufaktury Zmiany

Prowadzimy na Śląsku profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, terapię par, małżeństw oraz rodzin. Jaworzno, Imielin, Mysłowice – to miasta, w których mamy swoje oddziały. Dzięki umiejscowieniu naszych gabinetów, docieramy do pacjentów z miasta Katowice i okolic. Z naszych usług psychologicznych i psychoterapeutycznych korzystają mieszkańcy takich miast jak Sosnowiec, Chrzanów, Lędziny czy Chełm Śląski. Mamy również pacjentów z okolic miast Libiąż, Chełmek czy Bieruń.

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Manufaktura Zmiany

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

tel. +48 608 677 008

kontakt@manufakturazmiany.pl

Regulamin świadczenia usług

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 oraz ul. Farna 6

Mysłowice, ul. Wojska Polskiego 3/1 (parter)

Imielin, ul. Hallera 39 (parter)

Polityka prywatności

Copyright © 2021 Manufaktura Zmiany | Wszelkie prawa zastrzeżone.