Czym jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Ludzie są istotami społecznymi – żyjemy i rozwijamy się dzięki kontaktom z innymi. Kompetencje i umiejętności interpersonalne są bardzo przydatne w osiąganiu celów w życiu – na przykład, aby osiągnąć sukces w pracy.

Kompetencje te są szczególnie ważne w przypadku zawodów, w których występuje stały kontakt z ludźmi (sprzedawca, nauczyciel, praca w grupie, doradcy, kierownicy).

Trening umiejętności społecznych tus to cykl grupowych spotkań, których celem jest zbudowanie lub rozwinięcie kompetencji społecznych.

Zajęcia tus odbywają się raz w tygodniu przez określony okres czasu.

Czym są umiejętności społeczne?

Wiele osób zastanawia się, czym są umiejętności społeczne. Trudno jest znaleźć jedną, precyzyjną definicję. Natomiast w uproszczeniu można powiedzieć, że kompetencje społeczne to umiejętność postrzegania i rozumienia sytuacji społecznych.

Jakie etapy obejmuje program Treningu Umiejętności Społecznych?

Pierwszym etapem treningu umiejętności społecznych jest kwalifikacja do grupy. Jest to jedno lub dwa spotkania z trenerami tus, których celem jest rozpoznawanie potrzeb danej osoby. Psycholog pyta o trudne sytuacje społeczne w życiu osoby zainteresowanej. Klient ma też wtedy możliwość zadawania pytań o to, jak wygląda trening, jakie są zasady, warunki itd.

Po zakwalifikowaniu do grupy, przed samym treningiem odbywa się spotkanie wstępne, podczas którego terapeuta tus przedstawia zasady i warunki uczestnictwa w grupie.

Trening umiejętności społecznych tus czyli rozpoczęcie cyklu spotkań mających na celu rozwój umiejętności wykonawczych w różnych sytuacjach społecznych.

Jakie są cele pracy metodą Treningu Umiejętności Społecznych?

Bez względu na wykonywany rodzaj pracy, stanowisko, które dana osoba zajmuje, w swoim życiu, każdego dnia mamy do czynienia z innymi ludźmi. Porozumiewanie odbywa się za pomocą mowy, ale również gestów, mimiki, mowy ciała. Komunikowanie się i rozumienie innych stają się kluczowe, aby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.

Celami treningu umiejętności społecznych są:

  1. Nauka asertywności i rozwiązywanie konfliktów – poznawanie i utrzymywanie granic swoich i innych. Jak odmawiać, jak zgadzać się na pewne sprawy na swoich warunkach oraz jak respektować czyjeś granice. Bardzo ważnym aspektem jest również umiejętność reagowania na czyjąś agresję.
  2. Umiejętności prospołeczne – zadawanie pytań, reagowanie na wypowiedzi innych, utrzymywanie relacji z innymi ludźmi. Podczas treningu tus skupiamy się również na poznaniu i przyswojeniu norm społecznych, których znajomość może się bardzo przydać w sytuacjach społecznych.
  3. Rozwój samoświadomości – jedną z dodatkowych korzyści, które daje trening umiejętności społecznych jest to, że dzięki różnego rodzaju ćwiczeniom wykonywanym samodzielnie lub w parach, następuje poszerzenie wiedzy o sobie samym. Trening tus to odkrywanie swoich cech, lepsze poznanie siebie, swoich mocnych i słabszych stron, własnych emocji oraz budowanie własnej tożsamości.
  4. Poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych.Wyróżniamy treningi tus skierowane do dzieci, dorosłych, czy np. do osób ze spektrum autyzmu.

Dla kogo jest trening umiejętności społecznych tus?

  1. Jeżeli zauważasz swoje trudności w funkcjonowaniu społecznym – na przykład jeśli nie czujesz się swobodnie w towarzystwie innych osób, nawiązywanie kontaktu wzrokowego jest stresujące i czujesz, że nie potrafisz tego robić naturalnie.
  2. Jeżeli nie rozumiesz innych, ich zachowań i trudno jest Ci się odnaleźć w świecie norm i konwenansów społecznych.
  3. Jeśli nie potrafisz odmawiać, wyrażać swoich potrzeb, chronić się w trudnych sytuacjach. Jeśli boisz się konfliktu i różnicy zdań.
  4. Jeśli czujesz, że masz trudności w nawiązywaniu przyjaźni. Zawierasz znajomości, które bardzo szybko się kończą. Masz wrażenie, że ludzie nie chcą spędzać z Tobą czasu i szybko się wycofują.
  5. Jeśli zauważasz u siebie problemy z nieśmiałością.
  6. Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, ze spektrum autyzmu.

Wiele nowych sytuacji społecznych może wywoływać lęk. W treningu tus staramy się nad tym pracować.

Jak wyglądają zajęcia z TUS?

Zajęcia tus to cotygodniowe spotkania trwające zwykle przez określony okres czasu (np. 2- 3 miesięce), podczas których grupa osób zdobywa wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w kontaktach społecznych.

Spotkania odbywają się w tej samej grupie osób. Są różnego rodzaju zasady, których uczestnicy muszą przestrzegać – jak na przykład zasada poufności, nieocenianie. Trening tus musi się odbywać w bezpiecznych warunkach, aby mógł być skuteczny i pomocny. Pomaganie innym czuć się komfortowo, to bardzo ważne zadanie trenera tus.

Waga informacji zwrotnych od innych jest nie do przecenienia w relacjach z innymi. Czasami nie mamy możliwości zobaczyć obiektywnie naszego zachowania. Umiejętność słuchania innych w odniesieniu do siebie – co robimy dobrze, ale też co moglibyśmy robić lepiej, może bardzo pomóc w pracy nad sobą. Może być to swego rodzaju samodzielną terapią.

Narzędzia pracy wykorzystywane do rozwoju kompetencji społecznych

Trener tus dopasowuje narzędzia do wieku uczestników. W przypadku dzieci trenerem jest często psycholog dziecięcy.

Treningiem umiejętności społecznych nazywamy często zestaw różnego rodzaju działań mających na zadaniu ćwiczenie pewnych zachowań w trudnych sytuacjach. Odbywa się to poprzez odgrywanie scenek, dzielenie się różnymi trudnościami z resztą grupy i słuchanie wypowiedzi innych. Bardzo często trening umiejętności społecznych to odgrywanie ról w parach lub większych grupach, co ma na celu przećwiczenie pewnych umiejętności, zrozumienie sytuacji rozmówcy. Empatia również znajduje się w kręgu umiejętności społecznych.

Uczestnicy otrzymują różnego rodzaju materiały do przećwiczenia w domu.

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 

Mysłowice, ul. Wyspiańskiego 19 (przychodnia „Czwórka”)

Imielin, ul. Niemcewicza 5b

Polityka prywatności