Trening umiejętności społecznych Śląsk

Trening umiejętności społecznych Jaworzno to cykl warsztatów, których celem jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Są one niezbędne, aby móc zawierać i utrzymywać relacje zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Umiejętności interpersonalne

Komunikacja interpersonalna jest kluczową umiejętnością, aby móc budować satysfakcjonujące relacje osobiste i zawodowe.

Podczas treningu umiejętności społecznych dla dorosłych rozwijamy następujące kompetencje interpersonalne:

  • Rozumienie emocji innych ludzi;
  • Stawianie granic, trening asertywności;
  • Rozwiązywanie konfliktów;
  • Radzenie sobie ze stresem społecznym;
  • Praca nad nieśmiałością oraz lękiem przed kontaktami z innymi ludźmi.

Trening umiejętności społecznych Katowice, Sosnowiec, Mysłowice – rozwój zawodowy

W jaki sposób trening umiejętności społecznych wpływa na nasz sukces w pracy? W jaki sposób mogę wykorzystać kompetencje społeczne, aby lepiej radzić sobie w środowisku pracy? Co trening umiejętności społecznych dla dorosłych Jaworzno może mi zaoferować?

Trening asertywności

Komunikacja w miejscu pracy wymaga często umiejętności postawienia granicy, asertywnej odmowy czy empatii. Asertywność to umiejętność wyrażania swoich potrzeb, przekonań w taki sposób, aby szanować granice drugiej osoby. Podczas zajęć są trenowane umiejętności miękkie, zawierające się w postawie asertywnej.

Trening umiejętności społecznych TUS dla dorosłych Śląsk to doskonała okazja do pracy nad asertywnością i wyznaczaniem granic

Zarządzanie konfliktem

Bardzo często w pracy pojawiają się różnego rodzaju konflikty. Wiele osób unika ich, reaguje lękiem lub agresją. Warsztaty rozwoju osobistego typu trening umiejętności społecznych wyposażają uczestnika w wiedzę i praktykę, w jaki sposób zarządzić konfliktem, jak sobie z nim poradzić.

 

Lepsze komunikowanie się

Skuteczna komunikacja to coś, co trenuje się na każdych zajęciach treningu tus Katowice i okolice. Lepsze komunikowanie pozwala na przekazywanie swoich myśli i intencji w sposób jasny i klarowny. Pozwala też lepiej rozumieć inne osoby zaangażowane w interakcje. W miejscu pracy może to zapobiegać wielu nieporozumieniom i konfliktom pomiędzy pracownikami, przełożonymi lub podwładnymi.

Zarządzanie ludźmi/ bycie liderem

Bycie liderem wymaga umiejętności motywowania, budowania zaufania oraz efektywnego wyznaczania i komunikowania celów. Im bardziej rozwinięte umiejętności społeczne, tym łatwiej danej osobie pełnić funkcję lidera w miejscu pracy.

Poprawa relacji interpersonalnych

W pracy bardzo często liczy się atmosfera w zespole, klimat współpracy i współdziałania. Umiejętność nawiązywania rozmowy, budowanie i utrzymywania relacji jest bardzo istotny w procesie budowania zespołu, ale również bazy klientów.

Zarządzanie stresem

Ważnym tematem poruszanym podczas Treningu Umiejętności Społecznych Sosnowiec i Jaworzno jest temat radzenia sobie ze stresem i napięciem. Redukowanie stresu i napięcia bardzo często łączy się z umiejętnością wykorzystania wsparcia społecznego. Trener umiejętności społecznych zwraca uwagę podczas zajęć, w jaki sposób uczestnicy treningu mogą wykorzystać nabywane umiejętności również w tym obszarze.

Dodatkowo lepsze zarządzanie stresem i napięciem wpływa na mniejszą konfliktowość w miejscu pracy, a tym samym na lepszą atmosferę.

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych Jaworzno może być też skutecznym narzędziem do lepszego funkcjonowania społecznego w środowisku zawodowym

Trening umiejętności społecznych TUS – dlaczego warto zainwestować swój czas

Relacje z ludźmi są bardzo ważnym elementem naszego życia. Wpływają na zdrowie psychiczne, emocjonalne, a co za tym idzie również na nasze zdrowie fizyczne.

Udział w treningu umiejętności społecznych dla dorosłych daje możliwość widzenia siebie w relacjach z innymi ludźmi. Dzięki pracy w grupie uczestnik doświadcza wsparcia, zrozumienia i akceptacji siebie i swoich trudności. Współpraca z innymi pozwala uczyć się rozumienia siebie samego, rozwija empatię i umiejętność rozpoznawania swoich emocji.

Dzięki obecności dwóch psychoterapeutek, trenerów umiejętności społecznych, bycie z innymi daje możliwość nauki komunikacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów i asertywności.

Pracując nad tymi obszarami, stajemy się bardziej efektywni i empatyczni w środowisku zawodowym. Co ważne, rozwijanie umiejętności społecznych to proces, który trwa całe życie. Trening daje narzędzia i umiejętności, które uczestnik może potem testować, wdrażać i coraz bardziej rozwijać siebie w relacjach z innymi.

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 

Mysłowice, ul. Wyspiańskiego 19 (przychodnia „Czwórka”)

Imielin, ul. Niemcewicza 5b

Polityka prywatności