Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie stanowi złożone zagadnienie, które dotyka wielu aspektów zdrowia fizycznego, emocjonalnego i społecznego. To proces, w którym jednostka traci kontrolę nad pewnym zachowaniem lub substancją, pomimo negatywnych konsekwencji. Istnieje wiele rodzajów uzależnień, związanych zarówno z substancjami chemicznymi, jak i zachowaniami.

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Jednym z powszechnie występujących rodzajów uzależnień jest uzależnienie od narkotyków, które ma poważny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne jednostki. Alkohol również stanowi istotny problem, prowadząc do licznych problemów zdrowotnych oraz dezintegracji życia osobistego i społecznego. Uzależnienie od leków, zwłaszcza tych silnie działających, może wynikać z terapii farmakologicznej, jednakże niekontrolowane stosowanie może przekształcić się w uzależnienie.

Uzależnienie bardzo często zaczyna się od sporadycznego używania różnych substancji.

Uzależnienia behawioralne

Uzależnienia behawioralne stanowią coraz istotniejszy temat w dziedzinie zdrowia psychicznego. W przeciwieństwie do uzależnień od substancji psychoaktywnej, takich jak narkotyki czy alkohol, uzależnienia behawioralne wiążą się z obsesyjnym i często niekontrolowanym zaangażowaniem w pewne działania. Przykłady to uzależnienie od hazardu, komputera, Internetu, zakupów czy jedzenia. Choć nie wywołują one fizycznego uzależnienia chemicznego, ich wpływ na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie społeczne może być znaczny.

Podobnie jak w przypadku uzależnień psychoaktywnych, nieleczone prowadzą do wielu trudności w codziennym życiu. Przykładowo osoba uzależniona od pornografii, w pewnym momencie zaczyna mieć coraz więcej problemów w relacjach interpersonalnych i zaburzeń emocjonalnych. Uzależnienie od hazardu natomiast, bez względu na swoją formę – kasyno, zakłady sportowe czy internetowe gry – prowadzi do ogromnych strat finansowych oraz pogorszenia zdrowia psychicznego. Każde nieleczone uzależnienie może prowadzić do dalszych zaburzeń psychicznych.

Leczenie uzależnień – psycholog terapia uzależnień

Leczenie uzależnień poprzez psychoterapię stanowi kluczowy etap w procesie wyjścia z pułapki uzależniających substancji lub zachowań. Terapia uzależnień jest nie tylko dążeniem do przerwania negatywnego cyklu, lecz także skupia się na odbudowie życia osobistego i społecznego jednostki. W tym kontekście, terapeuta uzależnień pełni rolę przewodnika w podróży ku zdrowiu i wyzwoleniu.

Ośrodek leczenia uzależnień staje się bezpieczną przystanią, gdzie osoby borykające się z uzależnieniami, zarówno chemicznymi, jak i behawioralnymi, otrzymują wsparcie niezbędne do pokonania trudności. Terapia uzależnień skierowana jest nie tylko na eliminację szkodliwych zachowań nałogowych, lecz także na zrozumienie korzeni problemów oraz rozwijanie zdrowszych mechanizmów radzenia sobie w przyszłości.

Jeśli podejrzewasz u siebie uzależnienie lub współuzależnienie, koniecznie umów się na konsultację u terapeuty uzależnień.

Rola psychoterapeuty uzależnień w procesie leczenia

W przypadku korzystania z oferty prywatnego gabinetu psychoterapii Jaworzno, Imielin, Mysłowice pierwszym etapem jest wstępna konsultacja z psychologiem, terapeutą uzależnień. Wstępne konsultacje to zazwyczaj kilka spotkań u psychologa, podczas których jest badany stopień uzależnienia, funkcjonowania. Przed podjęciem psychoterapii, psychoterapeuta dokładnie bada na czym polega trudność pacjenta, czy to co się dzieje, można nazwać uzależnieniem. Czasami podczas wstępnych konsultacji są wykonywane testy psychologiczne.

Po kilku spotkaniach ze specjalistą uzależnień jest ustalany dalszy proces leczenia:

  • Pacjenci mogą zostać skierowani na konsultację z psychiatrą. Lekarze psychiatrzy mogą zalecić włączenie farmakoterapii do procesu leczenia uzależnień.
  • Czasami pacjent uzależniony może zostać wysłany na terapię na oddziale szpitalnym lub do ośrodka leczenia uzależnień.
  • Psychoterapeuta może też zalecić rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej.
  • Zdarzają się również sytuacje, że w przypadku współuzależnienia, terapeuci uzależnień kierują pacjenta dodatkowo na terapię rodziny.
  • W rodzinach z problemem alkoholowym przydatny może się również okazać psycholog dziecięcy.Coraz większa liczba pacjentów uzależnia się od korzystania ze smarftonów.

Dlaczego psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczna w leczeniu uzależnień?

Psychoterapia psychodynamiczna wyłania się jako jedna z wyjątkowo skutecznych metod w leczeniu uzależnień, oferując głębokie zrozumienie i przenikliwą analizę korzeni problemu. W przypadku terapii uzależnień, psychoterapeuci odkrywają, że kluczowym elementem efektywnego procesu leczenia jest spojrzenie za fasadę nałogu, by zrozumieć, co napędza tę destrukcyjną siłę.

Osoby uzależnione często znajdują w psychoterapii psychodynamicznej bezpieczną przestrzeń do odkrywania ukrytych emocji i przekonań, które przyczyniają się do ich uzależnienia. W trakcie sesji, pacjent może zyskać głębszą wiedzę na temat swoich motywacji i mechanizmów obronnych, które utrzymują uzależnienie. Terapeuta, oparty na troskliwej relacji, pomaga pacjentowi odnaleźć drogę ku samoakceptacji i zrozumieniu, stanowiąc jednocześnie wsparcie w dążeniu do trwałej zmiany.

Korzystanie ze wsparcia psychoterapeuty jest kluczowe w procesie zdrowienia.

W psychoterapii psychodynamicznej, pacjent nie jest jedynie postrzegany przez pryzmat choroby (nie nazywa się pacjenta „alkoholikiem”), lecz jest traktowany jako jednostka o złożonym wnętrzu emocjonalnym. Terapeuta, poprzez dogłębną analizę, pomaga pacjentowi zidentyfikować związki między przeszłością a obecnymi trudnościami, co w rezultacie sprzyja uwalnianiu od szkodliwych wzorców zachowań. Dzięki temu, psychoterapia psychodynamiczna staje się kluczowym narzędziem w leczeniu uzależnień, oferując głębokie poznanie samego siebie i możliwość trwałego wyjścia z pułapki nałogu.

Pomoc psychologiczna i praca psychoterapeutyczna z dorosłymi dziećmi alkoholików (terapia DDA)

W dzisiejszym społeczeństwie, praca psychoterapeutyczna z dorosłymi dziećmi alkoholików, znana jako terapia DDA (dorosłe dzieci alkoholików, zwane syndromem dda), zajmuje ważne miejsce w polu pomocy psychologicznej. Psycholodzy i terapeuci, specjalizujący się w tej dziedzinie, zdają sobie sprawę z unikalnych wyzwań, jakie stawiają przed nimi pacjenci, którzy dorastali w rodzinach z problemem nadużywania alkoholu.

Terapia DDA ma na celu nie tylko zrozumienie psychologicznych skutków dorastania w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, ale także wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i zachowaniami, które mogą być wynikiem takiego środowiska rodzinno-społecznego. W ramach psychoterapii, dzieci dorosłe alkoholików mają możliwość zrozumienia swoich reakcji na stres, konflikty oraz relacje społeczne, które często niosą ze sobą skomplikowane odczucia związane z przeszłością.

W przypadku pacjentów DDA również zaleca się konsultacją z psychologiem, psychoterapeutą celem podjęcia psychoterapii.

Psychologowie i terapeuci specjalizujący się w terapii DDA przyglądają się również współuzależnieniu, czyli tendencji do nawiązywania toksycznych relacji, podobnych do tych z rodziną alkoholika. Ta subtelna, lecz często powtarzająca się dynamika, może prowadzić do trudności w nawiązywaniu zdrowych więzi społecznych. W terapii DDA, psychoterapeuci pomagają pacjentom zidentyfikować takie zachowania i nauczyć się budować relacje oparte na zdrowych podstawach.

Warto zauważyć, że terapia DDA nie ogranicza się wyłącznie do alkoholu. Problematyka narkotyków czy innych używek również może być adresem terapeutycznym w ramach tej dziedziny. Psychiatry i psycholodzy, specjalizujący się w terapii DDA, są zaangażowani w tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla dorosłych dzieci alkoholików, gdzie mogą one przepracować trudne emocje, odbudować pewność siebie i zdobyć umiejętności radzenia sobie w społeczności. Terapia DDA staje się tym samym kluczowym narzędziem w pomaganiu tym, którzy dorastali w rodzinach z problemem nadużywania alkoholu, umożliwiając im odkrycie zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami i tworzenia satysfakcjonujących relacji społecznych.

Dlaczego warto się zwrócić do poradni leczenia uzależnień?

Zwrócenie się do poradni dla osób uzależnionych może okazać się kluczowym krokiem w drodze do zdrowia i odzyskania kontroli nad życiem przez osobę uzależnioną. Poradnie te oferują specjalistyczną pomoc od wykwalifikowanych terapeutów, psychologów i psychiatrów, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.

Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra od uzależnień – czym się zajmują i czym się różnią specjaliści od uzależnień?

W obszarze pomocy osobom borykającym się z uzależnieniami, działa kilku kluczowych specjalistów: psycholog, psychoterapeuta i psychiatra. Choć ich cele są wspólne – pomaganie osobom uzależnionym w osiągnięciu zdrowia i równowagi – różnią się w podejściu i zakresie działań.

Psycholog i psychoterapeuta uzależnień skupia się na zrozumieniu i wspieraniu emocjonalnego aspektu uzależnień, pomagając pacjentom radzić sobie z trudnościami i zmieniać niezdrowe wzorce zachowań.  Rolą terapeuty jest kierowanie pacjenta ku głębszej pracy nad przyczynami uzależnienia, wykorzystując różnorodne terapie i techniki. Ważne, aby psycholog był jednocześnie psychoterapeutą uzależnień.

Niedoceniana rola psychiatry od uzależnień

Z kolei, psychiatra, jako lekarz specjalizujący się w psychiatrii, może przepisać leki oraz świadczyć usługi terapeutyczne. Wszyscy ci specjaliści tworzą zespół wsparcia dla osób uzależnionych, angażując się w unikalne, a zarazem komplementarne działania, aby pomóc w odzyskaniu pełnej kontroli nad życiem i zdrowiem emocjonalnym i powrotem do normalnego życia.

Alkoholizm i współistniejące problemy psychologiczne

Warto zdawać sobie sprawę, że uzależnienie to nie tylko problem jednostki, ale także całego otoczenia. Zrozumienie różnych rodzajów uzależnień i konsekwencji, które za sobą niosą, może pomóc w prewencji oraz udzieleniu wsparcia osobom borykającym się z tym trudnym problemem.

Uzależnienia prowadzą do pogorszenia sposobu funkcjonowania w codziennym życiu.

W rodzinie z występującym aktywnym uzależnieniem pojawia się problem współuzależnienia. Osoby współuzależnione często znajdują się w trudnej sytuacji, gdzie ich życie skupia się na obsesyjnym zaangażowaniu w zaspokajanie potrzeb i oczekiwań osoby uzależnionej. W tej pułapce współuzależnienia, bliscy skupiają swoją uwagę na utrzymaniu stabilności i zadowolenia osoby uzależnionej, często kosztem własnych potrzeb i emocji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i próbując unikać konfliktów, osoby współuzależnione mogą stać się zakładnikami toksycznej zależności. To paradoksalne kręgi, gdzie trudno jest wydostać się z roli opiekuna, jednocześnie narażając własne zdrowie psychiczne i relacje z innymi członkami rodziny.

Osoby z rodziny, gdzie występuje uzależnienie, również powinny korzystać z pomocy psychoterapeutycznej. 

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 

Mysłowice, ul. Wyspiańskiego 19 (przychodnia „Czwórka”)

Imielin, ul. Niemcewicza 5b

Polityka prywatności