Paulina Chmielewska

Tytuł magistra psychologii zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Ter-Cognitiva w Krakowie. Oprócz tego jestem psychologiem transportu, po studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam od początku swojej ścieżki zawodowej, zaczynając od pracy terapeutycznej grupowej i indywidualnej z pacjentami hospitalizowanymi na IV Oddziale Zaburzeń Afektywnych w Centrum Psychiatrii w Katowicach. Aktualnie, w Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ Elvita-Jaworzno, pracuję z ludźmi zarówno wymagającymi leczenia psychiatrycznego, jak i potrzebującymi wsparcia w trudnych momentach swojego życia.

Dzięki swoim doświadczeniom zawodowym miałam okazję obserwować pełny kontekst funkcjonowania i rozwoju człowieka – od najbliższej mu rodziny po szerokie uwarunkowania społeczne. Doświadczenie w pracy z rodzinami zdobywałam m.in. na stażu w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie pracuję jako psycholog w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, gdzie dokonuję diagnozy predyspozycji i motywacji kandydatów na rodziny zastępcze, a także rodzin zastępczych do dalszego pełnienia tej funkcji, prowadzę szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z młodzieżą miałam również okazję pracować indywidualnie i grupowo w Ośrodku Kuratorskim nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu.
Ten szerszy kontekst naszego funkcjonowania dobitnie ukazała mi praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnymi i bezdomnymi (projekty unijne i schroniska dla osób bezdomnych).

Każdy z nas ma inne geny, temperament, rodzinę, warunki pracy, zasoby, cele i aspiracje… Każdy zatem wymaga indywidualnego pochylenia się nad swoim problemem, wspólnego ustalenia sposobu pracy i bieżącej oceny efektów współpracy z psychologiem.

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Manufaktura Zmiany

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

tel. +48 608 677 008

kontakt@manufakturazmiany.pl

Regulamin świadczenia usług

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 

Mysłowice, ul. Wyspiańskiego 19 (przychodnia „Czwórka”)

Imielin, ul. Niemcewicza 5b

Polityka prywatności

Copyright © 2021 Manufaktura Zmiany | Wszelkie prawa zastrzeżone.