Klaudia Polit-Zięba

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w akredytowanym przez EAGT Instytucie Gestalt w Krakowie. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku psychologia (ze specjalnością kliniczną oraz zdrowia i jakości życia). Jestem w trakcie uzyskiwania dyplomu z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Regularnie podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Praktykę zawodową zdobywałam pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz prywatnym centrum medycznym. Odbyłam praktyki  i wolontariat w Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie oraz świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Różnorodność zatrudnienia pozwoliła mi zdobyć szerokie doświadczenie z zakresu pracy z osobami doznającymi przemocy i znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Pracowałam również z problematyką z  zakresu zaburzeń nastroju, lękowych oraz rozwoju psychicznego. Duża część mojej praktyki zawodowej skupiona była na pracy z dziećmi i ich rodzicami.

Konsultacje psychologiczne przeprowadzam w oparciu o najnowszy stan wiedzy naukowej, skupiając się na indywidualnych potrzebach pacjenta. Swoją praktykę poddaję regularnej superwizji.

Obszar mojej pracy:

Oferuję konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i dorosłych, którzy doświadczają trudności z powodu m.in.:

  • zaburzeń nastroju (m.in. depresji)
  • objawów psychosomatycznych
  • lęków
  • potrzeby wsparcia w trudnej sytuacji życiowej
  • problemu z dostosowaniem się do nowej sytuacji w życiu
  • nie radzenia sobie ze stresem
  • niskiego poczucia własnej wartości
  • nieadekwatnych zmian zachowania dziecka
  •  potrzeby podniesienia kompetencji rodzicielskich
psycholog śląsk manufaktura zmiany

Manufaktura Zmiany

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

tel. +48 608 677 008

kontakt@manufakturazmiany.pl

Regulamin świadczenia usług

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 

Mysłowice, ul. Wyspiańskiego 19 (przychodnia „Czwórka”)

Imielin, ul. Niemcewicza 5b

Polityka prywatności

Copyright © 2021 Manufaktura Zmiany | Wszelkie prawa zastrzeżone.