pani psycholog śląsk

Karolina Skowrońska – Włoch

Jako terapeuta praktykuję od 15 lat prowadząc terapię indywidualną i grupową. Umiejętności i wiedzę zdobywałam kończąc dwa kierunki studiów – psychologię i pedagogikę. Jestem psychoterapeutą – ukończyłam studia „Psychoterapia” Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiadam Certyfikat specjalisty terapii uzależnień wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w placówkach leczniczych świadczących pomoc w obszarze ochrony zdrowia psychicznego oraz placówkach leczenia uzależnień: w oddziałach szpitalnych (Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie) ośrodkach pracujących w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej (SanDamiano w Chęcinach, MONAR GWAN w Krakowie) oraz poradniach.

W swojej pracy korzystam z podejścia psychodynamicznego, czerpię jednak także z osiągnięć innych szkół psychoterapeutycznych.    

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i w swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe a pracę poddaje regularnej superwizji.

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Manufaktura Zmiany

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

tel. +48 608 677 008

kontakt@manufakturazmiany.pl

Regulamin świadczenia usług

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 

Mysłowice, ul. Wyspiańskiego 19 (przychodnia „Czwórka”)

Imielin, ul. Niemcewicza 5b

Polityka prywatności

Copyright © 2021 Manufaktura Zmiany | Wszelkie prawa zastrzeżone.