Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, od­kry­waj.

Mark Twain

Znajdź swoją ścieżkę zawodową

Znajdź swoją ścieżkę zawodową – PAKIET PROMOCYJNY

 • Rozpoczynasz swoją karierę zawodową i nie wiesz, jak zdobyć właściwe doświadczenie?
 • Musisz podjąć ważne decyzje dotyczące dalszej edukacji?
 • Twoje dziecko ma problem z wyborem ścieżki edukacyjnej?
 • Dotychczasowa praca nie daje Ci satysfakcji i spełnienia zawodowego?
 • Czujesz, że potrzebujesz zmian, ale nie wiesz, co mógłbyś robić?

Zapraszamy do udziału w konsultacjach psychologiczno–zawodowych.

Przygotowaliśmy specjalny Pakiet, którego celem jest odkrycie Twoich mocnych i słabych stron oraz preferencji zawodowych. Umożliwia to wybór optymalnej ścieżki rozwoju. W zależności od Twoich potrzeb, ekspert z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi udziela indywidualnego doradztwa w zakresie rynku pracy oraz strategii rekrutacyjnej – przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, opracowania CV i listu motywacyjnego. Nasz ekspert pomoże Ci również zaplanować ścieżkę kariery.

Spotkania są objęte całkowitą tajemnicą (zarówno treść jak i fakt ich odbywania).

Pakiet składa się z dwóch modułów:

MODUŁ I –  KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Celem modułu I jest określenie preferencji zawodowych, możliwości osobowościowych, motywacji, wartości, kompetencji aby wybrać rodzaj i miejsce pracy dające zadowolenie i satysfakcję.

Moduł I składa się z następujących etapów:

 1. Wstępna konsultacja (1 spotkanie).
 2. Testy psychologiczne (1 – 2 spotkania).
 3. Analiza wyników (bez udziału klienta).
 4. Omówienie wyników i przełożenie ich na obecną sytuację klienta (2-3 spotkania podsumowujące).

MODUŁ II – KONSULTACJE ZAWODOWE

 1. Opracowanie strategii rekrutacyjnej biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, preferencje zawodowe oraz rezultaty pracy w ramach Modułu I;
 2. Przygotowanie CV oraz listu motywacyjnego;
 3. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. Wsparcie w przygotowaniu potencjalnej ścieżki kariery / planu rozwoju.

Czas trwania: 2 godziny

CAŁKOWITY KOSZT: 600 zł

Płatność: 100 zł – płatne po wstępnej konsultacji, 300 zł płatne po zakończeniu modułu I, 200 zł płatne po zakończeniu modułu II.

Usługi dodatkowe:

 • Pisemny raport zawierający omówione wyniki testów i kwestionariuszy – 150 zł
 • Koszt dodatkowych konsultacji – 100 zł/ 50 minut

Aby skorzystać z oferty – zapraszamy do kontaktu>> 

psycholog śląsk manufaktura zmiany

Manufaktura Zmiany

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

tel. +48 608 677 008

kontakt@manufakturazmiany.pl

Regulamin świadczenia usług

Tu przyjmujemy:

Jaworzno, al. Piłsudskiego 31/69 

Mysłowice, ul. Wyspiańskiego 19 (przychodnia „Czwórka”)

Imielin, ul. Niemcewicza 5b

Polityka prywatności

Copyright © 2021 Manufaktura Zmiany | Wszelkie prawa zastrzeżone.