Manufaktura Zmiany » O nas

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.

Heraklit

O nas

Czasami w życiu przychodzi taki czas, że człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że „już dłużej tak nie może”, że zmiana jest konieczna.  Czasami zmiana przychodzi też sama, nieproszona. Nie jest wynikiem naszej decyzji – pojawia się nagle, nieubłaganie, nie pyta nas o zdanie.

Jak się przygotować na zmianę? Jak się z nią pogodzić? Jak wprowadzić ją w życie?

Pogodzenie się i przystosowanie się do zmiany jest trudne. Czasami wymaga zmodyfikowania podejścia, myślenia, nawyków, zachowań, aby dostosować się do zmieniającego się świata, ludzi, okoliczności i przywrócić równowagę w funkcjonowaniu.

Wprowadzenie zmiany jest również bardzo wymagającym procesem. Począwszy od zdefiniowania – co, jak i w jakim stopniu chce zmienić – poprzez odkrycie mechanizmów utrudniających jej osiągnięcie, znalezienie zasobów, które mogą pomóc – kończąc na odpowiednim działaniu.

Celem działania zespołu Manufaktury Zmiany jest niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia osobom w trudnych sytuacjach życiowych oraz potrzebującym zmiany w życiu osobistym, w relacjach z innymi i w życiu zawodowym.

Prowadzimy pomoc psychologiczną, psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci, par, małżeństw oraz rodzin.  Oferujemy również doradztwo zawodowe oraz wsparcie skierowane dla osób pracujących w stresujących zawodach, m.in. dla pracowników korporacji. Organizujemy warsztaty tematyczne dla osób indywidualnych oraz dla par i rodziców.

Metody pracy są dostosowywane indywidualnie, w zależności od zgłaszanego problemu. W głównej mierze opieramy swoje działania na nurcie systemowym, co oznacza, że nie tylko koncentrujemy się na indywidualnym świecie klienta, ale bierzemy pod uwagę wpływ rodziny i otoczenia na jego zachowanie.  Dzięki temu, mamy do dyspozycji pełniejszy obraz trudności, co daje lepsze zrozumienie sytuacji zgłaszającej się osoby.

Zespół Manufaktury Zmiany tworzą wykwalifikowani psychologowie i psychoterapeuci. Swoją pracę opieramy na Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa. Nasza praca podlega regularnej superwizji.

Czym się zajmujemy:

 • kryzys w związku
 • choroby psychosomatyczne
 • problemy wychowawcze
 • zaburzenia nastroju
 • żałoba, utrata, rozstanie
 • zaburzenia odżywiania
 • chroniczne kryzysy, kryzysy życiowe, zawodowe, emocjonalne
 • zaburzenia osobowości
 • niskie poczucie własnej wartości
 • trudności w relacjach międzyludzkich
 • stres, bezsenność
 • nerwice
 • zaburzenia emocjonalne
 • inne

Nasz zespół

Katarzyna Wurzel-Bień

psycholog, psychoterapeuta indywidualny, par i rodzin

Sebastian Bień

ekspert z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy